Uw Privacy

Bij Trimsalon De grote braaf hechten we waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt.

Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,

- te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst.

- Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)

- om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen. 

Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt.

De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.